ติดต่อ

 Home / ติดต่อ

ส่งข้อความ ติดต่อเรา
Your message was successfully sent!

ข้อมูลทั่วไป

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว(บรรณาธิการวารสารฯ)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  TEL: 0905645355

  E-mail: c_ditkaew@hotmail.com

Copyright © 2015 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.